bytt til BB10

blackberry10fancyreflec

Fra BlackBerry 10 til en annen BlackBerry 10 enhet

Koble den gamle BlackBerry 10 til datamaskinen, oppstart BlackBerry Link, velg bytt enhet (device switch) og følg anvisninger på skjermen. Overført blir:

  • kontakter (inkludert bilder, bursdager, notater, osv)
  • kalender (inkludert lagret serier)
  • bilder
  • videoer, filmer
  • dokumenter
  • memos (f. eks. remember)
  • musikk

Fra BlackBerry OS 4.5 -7.1, Android eller iPhone til BlackBerry 10 enhet

For å bytte til en BlackBerry 10 smarttelefon trenger man bare appen Device Switch.

For BlackBerry fra OS 4.5 til 7.1 nedlaster man bare appen fra BlackBerry World.

Brukerer som vil bytte fra Android eller iPhone behøver å besøke websiden DeviceSwitch og følger innstruksjoner på skjermen.

WindowsPhone brukerer finner ingen app for å bytte til en BlackBerry 10 smarttelefon.

Da man må bruke en Windows konto på WindowsPhone telefon kan man overføre alle kontakter, kalender ved hjelp av Microsoft Exchange. BlackBerry 10 støtter både Microsoft Exchange som CardDAV/CalDAV.

Disse filmer viser hvordan man bytte fra den en eller den annen telefon til BlackBerry 10 smarttelefon.

[youtube id=»qry-vFR71sc»]

[youtube id=»RsrlN1COYLY»]

[youtube id=»MkluNUNJrrw»]

Tilleggsinformasjoner får man på BlackBerry websiden.

 

Legg igjen en kommentar